Ağsu rayonu A.Musayev adına Nəmirli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Nəmirli kəndi

Ağsu rayonu Sanqalan kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Sanqalan kəndi

Ağsu rayonu Sarvan kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Sarvan kəndi

Ağsu rayonu C.Xıdırov adına Yenilik kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Yenilik kəndi

Ağsu rayonu Padar kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Padar kəndi

Ağsu rayonu Axunlu kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Axunlu kəndi

Ağsu rayonu Bəyimli kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Bəyimli kəndi

Ağsu rayonu T.İsmayılov adına Mustafalı kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Mustafalı kəndi

Ağsu rayonu Dəllər kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Dəllər kəndi

Ağsu rayonu Hacıqədirli kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Hacıqədirli kəndi

Ağsu rayonu Hacman kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Hacman kəndi

Ağsu rayonu Xatman kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Xatman kəndi

Ağsu rayonu Kələğaylı kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Kələğaylı kəndi

Telefon: 0202256412

Ağsu rayonu Qasımbəyli kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Qasımbəyli kəndi

Ağsu rayonu Qaraməmmədli kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Qaraməmmədli kəndi