Ağsu rayonu M.İsmiyev adına Ərəbuşağı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Ərəbuşağı kəndi

Ağsu rayonu S.Mütəllimov adına Gəgəli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Gəgəli kəndi

Ağsu rayonu Xanbulaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Xanbulaq kəndi

Ağsu rayonu M.Musayev adına İlxıçı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu İlxıçı kəndi

Telefon: 0202297151

Ağsu rayonu S.Şükürov adına Kalva kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Kalva kəndi

Telefon: 0202277220

Ağsu rayonu R.Hüseynov adına Kəndoba kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Kəndoba kəndi

Ağsu rayonu H.Hüseynov adına Qaraqoyunlu kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Qaraqoyunlu kəndi

Telefon: 0202257347

Ağsu rayonu A.Soltanov adına Qəşəd kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Qəşəd kəndi

Ağsu rayonu A.Qurbanov adına Ləngəbiz kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Ləngəbiz kəndi

Ağsu rayonu Muradlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Muradlı kəndi

Telefon: 0202272216

Ağsu rayonu M.Rəhimov adına Musabəyli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Musabəyli kəndi

Telefon: 0202257402

Ağsu rayonu M.Kərimov adına Növcü kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Növcü kəndi

Telefon: 0202275277

Ağsu rayonu Nuran kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Nuran kəndi

Ağsu rayonu E.Ağayev adına Padar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Padar kəndi

Telefon: 0202274367

Ağsu rayonu Q.Eminalıyev adına Padarqışlaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağsu rayonu Padarqışlaq kəndi